Πληροφορίες Παράδοσης

Η εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες διεθνών μεταφορών, αλλά και με μεταφορικές διακίνησης μεγάλων φορτίων εντός Ελλάδος.