Αυτοκινούμενος, Υδραυλικός Πρεμνοφάγος FSI Β28 (Το ιδανικό μοντέλο μοντέλο για την Ελλάδα)