ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ GREEN PRODUZIONE BS 1000

Θρυμματίζει κλαδιά & κορμούς με Ø έως 35cm
Παραγωγή: έως 70 m³ θρύμμα/h
Έλεγχος ρυθμού τροφοδοσίας: No Stress
Θρυμματίζει με 28 σφυριά με ανταλλακτικά καρβίδια
Εξαγωγή θρυμμάτων μέσω του ταινιόδρομου σε ύψος 300 cm